top of page
10DAEB7A-0037-481D-80CB-D802AC6C116F_1_2

Att vara i en process

Samarbete, delaktighet och skaparglädje

Vi på Skogsbäret tycker det är viktigt att barnen får delta i sammanhang där de känner sig trygga och får möjligheter att lyckas. Därför ges barnen på Skogsbäret tillfällen att samverka i flera olika sammanhang och grupperingar. Barnen är delaktiga i lärprocesser under tre förmiddagar i veckan i våra processgrupper. I grupperna får barnen upptäcka spännande lärandesituationer i ett annat sammanhang, tillsammans med kompisar från den andra avdelningen. Detta skolförberedande sätt att organisera möjliggör att vänskapsband knyts över avdelningarna och barnen får upptäcka lärande över tid som följer en röd tråd som barnen själva varit medskapare till. Resultatet visas sedan upp för vårdnadshavarna i form av en vernissage.

Processgrupperna är både ålders- och intresseindelade och tar avstamp i pedagogernas planerade och målstyrda undervisning som på ett kreativt och fantasifullt sätt möter barnens delaktighet och inflytande.

Att vara i en process: Vårt uppdrag
bottom of page