top of page
IMG_0739_edited.jpg

Ett liv i rörelse

Utomhuslek för lugna och kreativa barn

På Skogsbäret är utomhusmiljön en naturlig del av pedagogiken. Barn som vistas mycket utomhus blir lugnare, mer harmoniska och har mindre sjukfrånvaro än andra barn. Förutom frisk luft och motion blir utomhusvistelsen även en inspirationskälla för barnen. Utomhusleken erbjuder barnen andra miljöer att utforska och leka i vilket gör att barnens fantasi och kreativitet ofta sprudlar utomhus. Utomhusvistelsens stora ytor bidrar till färre konflikter och inspirerar barnen att leka andra typer av lekar som kan ta större plats vilket gör att fler barn kan delta i samma lek,  t.ex. Kom alla min kycklingar och Under hökens vida vingar.

Promenader i skogen är fantastiska på så många sätt. Barnen tränar sin grovmotorik när de kliver över stockar och stenar, de övar på andra typer av ord i skogsmiljön som bidrar till ett ökat ordförråd, barnen får möjlighet att skapa egna lekar av vad skogen erbjuder vilket blir en paus från det vanliga pedagogiska materialet på förskolan. En stor sten blir en båt som barnen klättrar upp på, en lång stock förvandlas till en krokodil som barnen rider på genom vågorna och kottarna som de hittar på marken blir till skatter som samlas ihop och sparas.


Vi på Skogsbäret är glada över våra generösa skogsområden som gränsar till förskolan och därigenom blir ett vardagligt inslag i förskolevistelsen för barnen.

Ett liv i rörelse: Vårt uppdrag
bottom of page