Verksamheten

Vi är en förskola där vi lägger stort fokus på att erbjuda barnen en varierad miljö där de får möjlighet att lära genom upplevelser och genom att få pröva många olika uttryckssätt. Vi arbetar temainriktat i större och mindre projekt. Temaarbetet är ibland genomgående för båda avdelningarna och ibland avdelningsvis. 

Vad våra teman innebär i praktiken:

Natur/miljö

Vi är ute i naturen (i närområdet) med barnen, vi upptäcker och upplever djur och växter. Skogen ger oss härliga möjligheter till fantasifull lek. Vi leker och rör oss i utmanande terräng – bra motorisk träning! Vi ökar barnens kunskap om vår miljö samt hur vi kan värna om vår gemensamma natur.

P1070845

Estetiska ämnen

Inom bild och form arbetar vi med att undersöka och exprimentera med olika material och tekniker utan krav på färdiga resultat. I rytmikgruppen får barnen experimentera med sina röster och kroppens olika rörelsemöjligheter. Vi arbetar med och utan musik.
Vi ger också föräldrar möjlighet att ta del av vernissage, sång-/musikframförande, utställningar m.m. Vi vill också ge föräldrar möjlighet att aktivt delta i projekt.

P1080053

En vanlig dag på förskolan

07.00 Förskolan öppnar

08.00 Frukost, lagad av vår fantastiska förskolekock

09.15 – 11.15  Samling, gruppverksamhet och uteaktiviteter

11.30 Lunch, lagad av vår fantastiska förskolekock

12.30 – 14.00 Vila, de yngsta barnen sover och de äldre har sagostund

13.00 – 14.00 Fria aktiviteter för de som inte sover

14.30 Mellanmål

15.00 Inne- eller utomhuslek

17.00 Förskolan stänger