Om Kooperativet

På vår förskola vill vi…

 • Ge barnen en trygg och intressant vardagstillvaro där varje enskilt barn får utveckla sin personlighet.
 • Ge barnen fler och mer slagkraftiga redskap att uttrycka sina känslor och tankar genom bild, drama och musik.
 • Stimulera fantasi och kreativitet genom att utveckla en estetisk grund med fler användbara uttrycksformer.
 • Träna språk, intellekt och koordination genom självständigt arbete såväl som övningar i grupp.
 • Lära barnen förstå naturen och omvärlden.
 • Utveckla barnens förmåga till samarbete och koncentration.
 • Utveckla barnens motorik och kroppsuppfattning.

Att vara medlem

På Skogsbärets kooperativa förskola värnar vi om den kooperativa känslan med insyn, möjlighet att påverka och känslan av samhörighet. Samtidigt måste vardagen fungera med barn, jobb och fritid. Våra föräldrar har därför få åtaganden på förskolan.

Föräldrainsatser

 • Schemalagda insatser 2-3 gånger/termin såsom tvätta sängkläder eller klippa gräs
 • Köksdag ca 1 gång/termin 07.30-16.30
 • Gemensam aktivitetsdag då förskolan görs fin 1 gång/termin (lördag)
 • Styrelsepost för den frivillige

Mat är viktigt

Vi på Skogsbäret vill lägga en tidig grund för hälsosamma matvanor och få barnen att lära känna och vilja välja bra mat. Maten fungerar som ett pedagogiskt verktyg. Barnen har rätt till sin egen smak. Närheten mellan avdelningarna, köket och att kocken och pedagogerna samarbetar för att utveckla det goda samtalet i samband med mat är mycket viktigt. Vi på satsar på att laga mat från grunden utan några halvfabrikat, doften av hemlagad mat ska möta barnens förväntningar.

Vår kock Hanayo och köket är en stor och viktig del eftersom hon lagar mat från grunden och inför närproducerad ekologisk mat. Som exempel köper vi korv från Härryda Karlssons korv. Hon tar in barn i köket där de får vara med och förbereda mellanmålet. I detta moment ges barnen möjlighet till att vara med och planera valet av mellanmål vilket bidrar till inflytande i demokratisk anda.

Mat är en social och kulturell företeelse. Därför vill vi utveckla barnens nyfikenhet, intresse samt förståelse för mat, hälsa och natur. Under året är maten varierad både när det gäller smaker, lukter och konsistens. Vi smakar mat från världens alla hörn. Allt bröd bakas av Hanayo.

I läroplanen för förskolan står det bl.a.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Skinnefjäll

Förskolan bedrivs i HSBs lokaler, Brf Skinnefjäll. Mer om bostadsrättsföreningen finns här.

Branchorganisationen Fria förskolor

Skogsbäret är medlem i FSO, Fria förskolor. Det är en nationell branschorganisation för fristående förskolor. FSO har sitt säte i Göteborg med regionkontor i Stockholm och Örebro.
Filosofin för FSO:s verksamhet är ”att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling, oavsett huvudman för förskolan”.

Medlem-FSO