Välkommen till Skogsbäret

Skogsbärets kooperativa förskola är en liten förskola där du som förälder har stor inblick i verksamheten och har stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. 

Skogsbärets kooperativa förskola välkomnar alla barn mellan ett och sex års ålder, och du kan när som helst skicka in en ansökan om plats för ditt barn hos oss.Har du frågor ber vi dig kontakta vår förskolechef som nås via epost på: info@skogsbaret.se eller via telefon på: 031-338 17 47.

På förskolan finns två avdelningar med endast 17 barn per avdelning i åldrarna 1-6 år. Vi strävar efter att skapa en varierad, lekfull och stimulerande miljö där barnen oavsett ålder och kön, får goda förutsättningar att hitta nya utmaningar. Vi vill ge barnen en trygg, lärorik och rolig tillvaro där varje enskilt barn får möjlighet att utvecklas. Våra barn erbjuds god och näringsriktig mat lagad från grunden av vår alldeles egna kock. 

Vi på Skogsbäret vill lägga en tidig grund för hälsosamma matvanor och få barnen att lära känna och vilja välja bra mat. Maten fungerar som ett pedagogiskt verktyg. Barnen har rätt till sin egen smak. Närheten mellan avdelningarna, köket och att kocken och pedagogerna samarbetar för att utveckla det goda samtalet i samband med mat är mycket viktigt. Vi på satsar på att laga mat från grunden utan några halvfabrikat, doften av hemlagad mat ska möta barnens förväntningar.

Vår kock Hanayo och köket är en stor och viktig del eftersom hon lagar mat från grunden och inför närproducerad ekologisk mat. Som exempel köper vi korv från Härryda Karlssons korv. Hon tar in barn i köket där de får vara med och förbereda mellanmålet. I detta moment ges barnen möjlighet till att vara med och planera valet av mellanmål vilket bidrar till inflytande i demokratisk anda.

Mat är en social och kulturell företeelse. Därför vill vi utveckla barnens nyfikenhet, intresse samt förståelse för mat, hälsa och natur. Under året är maten varierad både när det gäller smaker, lukter och konsistens. Vi smakar mat från världens alla hörn. Allt bröd bakas av Hanayo.

I läroplanen för förskolan står det bl.a.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
  • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

  För att sträva mot målen använder vi oss bl.a. av:

  • Ekologiskt förhållningssätt och närproducerad mat
  • Miljömedvetenhet- genom att vi t.ex. sop-sorterar med barnen
  • Kroppen- t.ex. genom att prata om mat och hur den påverkar oss, genom avslappning & massage, genom att gå till skogen varje vecka där vi får en naturlig motorikträning över stock och sten och genom våra ”Bamse-gympa-pass”
  • Veckans grönsak/veckans livsmedel- genom veckans samling med Hanayo där hon berättar om olika livsmedel och där vi experimenterar och väcker nyfikenhet hos barnen
  • Sapere-metodenDet latinska ordet ”sapere” betyder: att kunna, att smaka, att veta och att kunna. Det finns två grundläggande regler – rätten till sin egen smak, det finns inget rätt eller fel och rätten att låta bli att prova.
Anmäl ditt barn redan nu

Du vet väl att på Skogsbäret går det att ställa sig på kö när som helst. Det spelar ingen roll om det är 2 veckor eller kanske 6 månader innan ni behöver platsen.

Du kan här ansöka om en plats direkt till ditt eller dina barn genom att fylla i en platsansökan och skicka till oss.