Välkommen till Skogsbäret

Skogsbärets kooperativa förskola är en liten förskola där du som förälder har stor inblick i verksamheten och har stora möjligheter att påverka ditt barns vardag. 

Skogsbärets kooperativa förskola välkomnar alla barn mellan ett och sex års ålder, och du kan när som helst skicka in en ansökan om plats för ditt barn hos oss.Har du frågor ber vi dig kontakta vår förskolechef som nås via epost på: info@skogsbaret.se eller via telefon på: 031-338 17 47.

På förskolan finns två avdelningar med endast 17 barn per avdelning i åldrarna 1-6 år. Vi strävar efter att skapa en varierad, lekfull och stimulerande miljö där barnen oavsett ålder och kön, får goda förutsättningar att hitta nya utmaningar. Vi vill ge barnen en trygg, lärorik och rolig tillvaro där varje enskilt barn får möjlighet att utvecklas. Våra barn erbjuds god och näringsriktig mat lagad från grunden av vår alldeles egna kock. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
  • utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

  För att sträva mot målen använder vi oss bl.a. av:

  • Ekologiskt förhållningssätt och närproducerad mat
  • Miljömedvetenhet- genom att vi t.ex. sop-sorterar med barnen
  • Kroppen- t.ex. genom att prata om mat och hur den påverkar oss, genom avslappning & massage, genom att gå till skogen varje vecka där vi får en naturlig motorikträning över stock och sten och genom våra ”Bamse-gympa-pass”
  • Veckans grönsak/veckans livsmedel- genom veckans samling med Hanayo där hon berättar om olika livsmedel och där vi experimenterar och väcker nyfikenhet hos barnen
  • Sapere-metodenDet latinska ordet ”sapere” betyder: att kunna, att smaka, att veta och att kunna. Det finns två grundläggande regler – rätten till sin egen smak, det finns inget rätt eller fel och rätten att låta bli att prova.
Vi är mycket stolta över Skogsbärets fantastiska resultat i kommunens enkät. Du hittar information och resultat här:
Du vet väl att på Skogsbäret går det att ställa sig på kö när som helst. Det spelar ingen roll om det är 2 veckor eller kanske 6 månader innan ni behöver platsen.

Du kan här ansöka om en plats direkt till ditt eller dina barn genom att fylla i en platsansökan och skicka till oss.